Yerke Junior is een gezamenlijk project van de Maritieme Academie Harlingen en Stichting Sterke Yerke. Het doel van dit project is om kinderen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar kennis te laten maken met de begrippen varen, techniek, duurzaam bouwen en oceaanleven. Samenwerkende partner het Fries Scheepvaart Museum schenkt extra aandacht aan zeereizen tijdens de Kinderboekenweek. In januari 2021 is er een expositie over Sterke Yerke.

Je kunt je aanmelden tot 31 januari 2021.